Om den här bloggen och dess namn

Det här är en blogg som handlar om en del av mina intressen, vad jag råkar se, höra och uppleva och tycker att jag borde dela med mig av. Fokus ligger framförallt på Ryssland, Ukraina och Vitryssland, men även annat kan komma att avhandlas.

Den här bloggen har jag valt att kalla för “storsvitjod”. De flesta som är lite intresserade av äldre nordisk historia antar jag känner till att Sveariket, det som utgjorde embryot till dagens svenska statsbildning (även om en del förstås vill placera vaggan i Götaland) kallades för Svitjod under vikingatiden och Sverige fortfarande faktiskt heter Svitjod på isländska. Detta är ju dock inte så konstigt eftersom isländska i princip är tusen år gammal fornnordiska konserverad.
Hursomhelst så har ett område som idag skulle kunna utgöra europeiska Ryssland, Ukraina och möjligen Vitryssland och ytterligare områden benämnts “Svitjod hin mikla” – dvs “Svitjod det stora”. Definitionen av detta område har skiftat och varierat och användningen har efter medeltiden varit ytterst sparsam. Det här gör dock snarare att namnet passar mig ännu bättre som namn på en blogg om just detta område som jag med lite friheter kan definiera som jag vill och framförallt så pekar namnet på Sveriges och våra östliga grannars gemensamma rötter – att Ryssland och Ukraina skulle vara något slags “Storsverige” i och med att riket grundats av svenska vikingar i österled är ju en möjlig, om än långsökt, förklaring.

Så här definieras Storsvitjod i en isländsk saga från 1300-talet. Hauksbok ar skriven av och för Haukr Erlendsson, som dog 1334:
“I denna (vår) del av varlden finns Europa, och östligast
ligger Svitjod det stora. Dit kom Filippus aposteln för att kristna (landet). I detta
rike finns det som heter Ryssland. Det kalla vi Gårdarike. Där äro dessa huvudgårdar
(hofudh gardhar): Moramar, Rostofa, Surdalar, Holmgardhr, Syrnes, Gadhar,
Palteskia, Koenugardhr.”

I snorre Sturlassons “Heimskringla” omnämns Svithjod det stora på följande vis:
“norr om Svarta havet utbreder sig Svithiod det stora eller kalla. Svithiod det stora anses av somliga vara lika stort som det stora Serkland; somliga jämföra det till och med med det stora Blåland. Den norra delen av Svithiod (det stora) ligger obebodd på grund av frost och köld, liksom den södra delen av Blåland är öde för solhettans skull. I Svithiod (det stora) äro många stora bygder; där finnas ock många slags folk och talas många tungomål. Där finnes det resår och där finnes det dvärgar, där finnes det blåmän och många slags underliga folk; där finnes det också vidunderligt stora djur och drakar. Norrifrån rinner från de fjäll, som sträcka sig utanför all bygd, genom Svithiod (det stora) en flod, som rätteligen heter Tanais; hon kallades fordom Tanakvisl eller Vanakvisl. Den flyter ut i Svarta havet.”

Återstår att se om jag stöter på några drakar eller andra vidunder under mina egna vistelser i Svitjod det stora…..

2 Responses to “Om den här bloggen och dess namn”

 1. sten-åke dahl February 11, 2014 at 5:31 pm #

  Uppsalanamnet är stulet från Kinnekulles Uppsala. Uppsala hette förr Aros. De norska och svenska kungarna härstammar från västergötland punkt och slut. Uppland var kvänland, dvs queensland. Got it?

  • Shurik February 11, 2014 at 9:34 pm #

   Ord och inga visor.
   Jag är mycket väl medveten om att det pågått en intensiv debatt om var Sveriges vagga låg mellan den sk västgötaskolan och dem som förfäktar ett ursprung i Uppland med omnejd. Jag tar ingen ställning i detta. Jag är själv från Götaland från början. Dock så kan jag väl konstatera att likställa Uppland med Queensland gör att din kommentar tappar lite i tyngd. Är Sigtuna Cairns då ungefär eller?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: