Swedwood, media och lite verklighet

25 Apr

Media i Västeuropa fortsätter att ge Swedwoods och indirekt Ikeas verksamhet i ryska Karelen stor uppmärksamhet. Jag tänker förstås på kvällens reportage i uppdrag granskning som ni kan se här om ni inte redan sett det:

http://svtplay.se/v/2784592/uppdrag_granskning/del_15_av_18__den_sista_urskogen_-_otextat?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2784592/sb,p103536,1,f,-1

Det är dock inte första gången som europeisk media gjort ett reportage om just detta. Redan förra året sändes det ett program på tysk TV med i princip samma innehåll och samma angrepp på IKEA. Saknar svenska journalister idéer till den grad att de måste piratkopiera sina tyska kollegor? Eftersom man i Sverige i allmänhet är ganska värdelös på att följa just tysk media och vad som sker där nere tror jag dock inte det. Som exempel så kan jag väl nämna att det ena regeringspartiet i Tyskland, FDP just nu är inne i djup kris. Hur många av er som läser detta kände till det? Förmodligen betydligt färre än de som känner till vad som sker i den primärvalskampanjen i USA. En potentiell regeringskris i Europas största ekonomi och vår viktigaste handelspartner är alltså mindre känd än vem som ska myglas fram till att gnabbas med Obama i höst och troligen få stryk.

Här är i alla fall den tyska sändningen:

http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/432744_plusminus/8646212_ikea-moebel-holz-aus-urwaeldern

I Uppdrag gransknings reportage var förstås vinklingen av klassiskt Janne Josefsson-snitt. Journalisterna ville absolut inte ta upp aspekter som problematiserade deras tes om stora onda IKEA som skövlar urskog och beter sig svinigt åt. Hur det såg ut innan Swedwood etablerade sig i Karelen nämns förstås inte. Något paradoxalt hävdas det att det fanns ett antal lokala helylle-bysågar som fått lägga ner och att stora skogar varit helt orörda. De lokala företagarna har närmast garanterat ingen större kunskap om natur- och miljövård. Och om de väl har det är det inte alls säkert att de entrepenörer som hugger åt dem har det. Swedwood har försökt att införa en del svenskt miljömedvetande i skogsbruket. Eftersom mycket dock läggs ut på underentrepenörer och man inte har möjlighet att nyutbilda varenda skogsarbetare är det självklart att brister kvarstår. Alternativet vore kanske att fortsätta som man gjort tidigare. Att under betydligt mindre ordnade former kortsiktigt avverka det som går och sälja virket till Finland. På 90-talet förekom det mycket avverkning utan tillstånd eller tillsyn och det såldes svart.

2008 var jag med lite när en stor grupp miljöorganisationer gjorde en stor genomgång av hela Swedwoods verksamhet i Kostomuksha. Allt var långtifrån perfekt, men man accepterade Swedwoods tankar och försök till framsteg och gick därför inte till frontalattack eftersom man insåg att det bästa på lång sikt vore att samarbeta och få Swedwood att bli kvar och förbättra sig.

I reportaget svamlas det om att Ikea/Swedwood är i Karelen för att kortsiktigt utnyttja och sedan dra vidare. Vad Swedwood tvärtom gör är att bygga upp just en sådan verksamhet som Ryssland behöver – mer vidareförädling inom landet istället för att sälja enbart ren råvara. Det ger välbehövliga arbetstillfällen. Den ryska staten ger ut rätter på ett antal år att avverka ett visst antal m3 per år i ett visst område. Om Swedwood försvinner kommer bara någon annan att ta över denna rätt och närmast garanterat att avverka med mindre hänsyn till naturvärden. Det finns ju ingen stor känslig opinion som Ikeas kunder att ta hänsyn till längre….

Skrev därför följande i chatten med uppdrag gransknings reporter för att se lite hur han tänkte: “Ni är medvetna om att en stor del av Swedwoods anläggning i Kostomuskha kan komma att läggas ner? Skulle ni känna er nöjda då? hundratals av skulle förlora sina jobb som man regionalt kämpat hårt för att få. Äntligen vidareförädling på plats istället för att bara sälja virket oförädlat utomlands. På framförallt 90-talet bedrevs omfattande svarthuggande i karelen och virket såldes till Finland. jag har svårt att se att det för tillfället skulle kunna bedrivas så mycket bättre än det görs nu genom Swedwood i annan regi. De skördarförare och de som skotar ut skulle om swedwood la ner antagligen bara hugga för någon annan med klart mindre miljöhänsyn än swedwood har, de skulle då bry sig ännu mindre än vad de gör nu. Vad är alternativet som ni ser det till Ikea/Swedwoods verksamhet? Att göra hela norra Karelen till nationalpark? Tror ni på allvar att det skulle kunna ske? Det finns redan ett stort naturreservat precis bredvid kostomuksha. Har själv varit där. Vad är ert alternativ?”
och fick faktiskt svar:
“Per Shapiro:  Vi har inte påstått att andra bolag skulle vara bättre än IKEA/Swedwood ifall de beslöt att lägga ned sin verksamhet, vår utgångspunkt var att det finns en diskrepans mellan vad IKEA lovas oss kunder och vad de faktiskt gör, vilket försvårar möjligheten till konsumentmakt. Det är sant att IKEA:s fabrik genererar jobb. Men IKEA:s närvaro har också kostat många jobb. Vi reste runt i byarna där väldigt många förlorat sin utkomst som de haft ifrån skogen. På lång sikt är det kanske mer hållbart ifall de som brukar skogen och naturen i en region är människor som bott i området i generationer, och tänker sig att deras barn och barnbarn också ska kunna bo där? Men jag kan förstå att det finns flera sätt att se på frågan.”
Mycket skrivet om det här tydligen i media:
Avslutar med något helt annat, enda kopplingen är väl att artisten heter “gran” på svenska (extremt svag koppling, då det mest är furu det är frågan om i karelen), men lite rysk musik har jag ju lovat ska dyka upp här emellanåt:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: